سفیر آفریقای جنوبی با وزیر امور خارجه کشورمان، امروز دیدار کرد.

سفیر آفریقای جنوبی با وزیر امور خارجه کشورمان، امروز دیدار کرد.