روز گذشته جلسه مجمع خیرین ازدواج در محل وزارت ورزش با حضور بلاگرهای فضای مجازی برگزار شد، انتشار تصاویر این نشست در فضای مجازی موجی از واکنش‌ها را درپی داشت….

روز گذشته جلسه مجمع خیرین ازدواج در محل وزارت ورزش با حضور بلاگرهای فضای مجازی برگزار شد، انتشار تصاویر این نشست در فضای مجازی موجی از واکنش‌ها را درپی داشت.