معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا و کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا از ساعت ۱۲ ظهر فردا (دوشنبه ۱۲ آبان ماه) تا ساعت ۲۴ جمعه هفته جاری خروج خودرو‌های شخصی با پلاک بومی و ورود خودرو‌های شخصی با پلاک غیربومی ب…

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا و کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا از ساعت ۱۲ ظهر فردا (دوشنبه ۱۲ آبان ماه) تا ساعت ۲۴ جمعه هفته جاری خروج خودرو‌های شخصی با پلاک بومی و ورود خودرو‌های شخصی با پلاک غیربومی به مرکز استان ممنوع است.