پزشک تیم فوتبال استقلال درباره شرایط مصدومیت وریا غفوری توضیحاتی ارائه داد.

پزشک تیم فوتبال استقلال درباره شرایط مصدومیت وریا غفوری توضیحاتی ارائه داد.