بارها شنیده ایم که حریفان استقلال و پرسپولیس و تیم ملی ایران در آسیا از ورزشگاه آزادی به عنوان جهنم آزادی یاد می کنند و بازی کردن برای تیم‌های مهمان در این ورزشگاه بسیار سخت است .

بارها شنیده ایم که حریفان استقلال و پرسپولیس و تیم ملی ایران در آسیا از ورزشگاه آزادی به عنوان جهنم آزادی یاد می کنند و بازی کردن برای تیم‌های مهمان در این ورزشگاه بسیار سخت است .