تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریار
تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در شهریار
اگر شیب ابتلا به کرونا کاهش نیابد بایستی اماکن دیگری برای بستری بیماران درنظر گرفته شود

به گزارش شهریاریها ، در حوزه بیماری کرونا شهرستان در وضعیت سختی قرار دارد لذا در شهرهای شهرستان رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در دستور کار قرار دارد و بر انجام آنها نظارت دقیق صورت می گیرد. در حقیقت نظارت توسط دستگاه های مربوط انجام می شود اما اگر شیب ابتلا به کرونا کاهش نیابد بایستی اماکن دیگری برای بستری بیماران درنظر گرفته شود. بی تردید برای کنترل بهتر بیماری تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی را در دستور کار قرار داده ایم
در راستای نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی در سطح صنوف شهرستان شهریار با هماهنگی و تشکیل تیم‌های گشت مشترک با محوریت اداره اجتماعی حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و عضویت ادارات مربوطه همچون شبکه بهداشت و درمان، اداره صمت و پلیس اماکن عمومی نظارت و بازدید مستمر از سطح صنوف و کسبه در حال پیگیری است.