تشدید نظارت بر بهداشت استخر‌های شهریار
تشدید نظارت بر بهداشت استخر‌های شهریار
شهریایها - از ابتدای سال تا کنون ۵۹ مرحله از استخر‌های شهرستان شهریار ‏، بازدید بهداشتی انجام شده است.

به گزارش شهریاریها ،رئیس مرکز بهداشت شهریار با اشاره به وجود ۲۱ استخر در شهرستان شهریار گفت: با توجه به استقبال مردم و گرمای هوا، نظارت‌های بهداشتی در این شهرستان شدت یافته است.

دکتر غدیری با اشاره به اینکه رعایت اصول بهداشتی و بررسی وضعیت اب استخر‌ها از اهداف مهم این طرح است افزود: بهداشت محیط استخر‌های شنا، کیفیت اب و کلر سنجی ‏، دمای محیط و تهویه هوا از مهمترین عوامل مورد بررسی، در این نظارت‌ها است.

وی گفت: نظارت بر استخر‌های شنای شهریار، هر ۱۵ روز یکبار انجام خواهد شد