تشدید اعتراضات در شهر‌های مختلف آمریکا و دیدار وزیر دفاع عراق با سفیر آمریکا در این کشور از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند.

تشدید اعتراضات در شهر‌های مختلف آمریکا و دیدار وزیر دفاع عراق با سفیر آمریکا در این کشور از جمله تحولات مهم جهان طی ساعات گذشته هستند.