تسهیل شرایط برای دیوارکشی و حصارکشی باغات شهریار
تسهیل شرایط برای دیوارکشی و حصارکشی باغات شهریار

شهریاریها:سعید ناجی فرماندار شهریار با اشاره به لزوم تقویت و ارتقای ضریب ایمنی باغات و اراضی کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: پیرو بررسیهای انجام شده در حال حاضر ایمنی باغات دغدغه اصلی فعالان عرصه زراعی و باغداری در این منطقه محسوب میشود. وی افزود: اصلیترین راهکار برای حفظ امنیت باغات معطوف به حصارکشی و […]

۳۹۶۳۲۲۸_۷۴۷

شهریاریها:سعید ناجی فرماندار شهریار با اشاره به لزوم تقویت و ارتقای ضریب ایمنی باغات و اراضی کشاورزی در این شهرستان اظهار کرد: پیرو بررسیهای انجام شده در حال حاضر ایمنی باغات دغدغه اصلی فعالان عرصه زراعی و باغداری در این منطقه محسوب میشود.

وی افزود: اصلیترین راهکار برای حفظ امنیت باغات معطوف به حصارکشی و دیوارکشیهایی میشود که به نوعی باعث حراست از محصولات باغی و ادوات و تجهیزات موجود در آن خواهد شد.

ناجی گفت: نشستهایی در این خصوص با مسئولان جهاد کشاورزی استان تهران وشهرستان شهریار برگزار شد و خوشبختانه با تصمیمات و تدابیر اتخاذشده شرایط برای دیوارکشی حصارکشی و بندکشی در محدوده باغات تسهیل شده است.

فرماندار شهریار یادآور شد: کشاورزی هویت شهرستان شهریار است و برای حفظ توسعه و تقویت این ظرفیت ویژه و توانمند در حد توان و در چارچوبهای قانونی از هیچ اقدام مؤثر و سازندهای دریغ نخواهد کرد.

حمیدرضا گلدار