توسعه زیرساخت‌های استقرار شرکت‌ها جزو اولویت‌های سال 1401 خواهد بود. بدین منظور ناحیه نوآوری شریف به عنوان زیستگاه نوآوری، پیشرو در این حوزه، فرصت‌های ویژه‌ای را برای علاقه‌مندان استقرار در این مکان ایجاد نموده است….

توسعه زیرساخت‌های استقرار شرکت‌ها جزو اولویت‌های سال 1401 خواهد بود. بدین منظور ناحیه نوآوری شریف به عنوان زیستگاه نوآوری، پیشرو در این حوزه، فرصت‌های ویژه‌ای را برای علاقه‌مندان استقرار در این مکان ایجاد نموده است.