حسن روحانی رحلت حضرت آیت‌الله سیدجعفر کریمی را تسلیت گفت.

حسن روحانی رحلت حضرت آیت‌الله سیدجعفر کریمی را تسلیت گفت.