بندرعباس- نماینده اصناف هرمزگان طی نامه ای خطاب به سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف کشور خواستار پیگیری تسریع در تخصیص تسهیلات ویژه دولت ومجلس برای صنوف آسیب دیده هرمزگان از ره آورد کرونا شد….

بندرعباس- نماینده اصناف هرمزگان طی نامه ای خطاب به سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف کشور خواستار پیگیری تسریع در تخصیص تسهیلات ویژه دولت ومجلس برای صنوف آسیب دیده هرمزگان از ره آورد کرونا شد.