رئیس مرکز تشخیص های مولکولی و تشخیص بیماری انستیتو اپیدمیولوژی وابسته به سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه اعلام کرد: تمامی روسها از امروز دوشنبه می توانند با پرداخت بهای یک تست بیماری کرونا (۱۵ دلار) در خانه بمانند و آزمایش ویروس کرونا دهند….

رئیس مرکز تشخیص های مولکولی و تشخیص بیماری انستیتو اپیدمیولوژی وابسته به سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه اعلام کرد: تمامی روسها از امروز دوشنبه می توانند با پرداخت بهای یک تست بیماری کرونا (۱۵ دلار) در خانه بمانند و آزمایش ویروس کرونا دهند.