تاتنهام امشب در خانه ساوتهمپتون به مصاف این تیم رفت و با پنالتی‌ای که در وقتهای تلف‌شده به حریف داد با نتیجه 3-3 متوقف شد.

تاتنهام امشب در خانه ساوتهمپتون به مصاف این تیم رفت و با پنالتی‌ای که در وقتهای تلف‌شده به حریف داد با نتیجه 3-3 متوقف شد.