ایلنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه تساوی زن و مرد به معنای عدالت برای آنها نیست گفت: «زن، زندگی و آزادی» شعار انقلاب اسلامی است….

ایلنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه تساوی زن و مرد به معنای عدالت برای آنها نیست گفت: «زن، زندگی و آزادی» شعار انقلاب اسلامی است.