شاگردان قلعه نویی در حالی که در نیمه اول ۲ بر صفر برابر ازبکستان پیش افتاده بودند در نیمه دوم بازی را با تساوی عوض کردند.

شاگردان قلعه نویی در حالی که در نیمه اول ۲ بر صفر برابر ازبکستان پیش افتاده بودند در نیمه دوم بازی را با تساوی عوض کردند.