بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.