رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در بسیاری از واکسن‌ها، یک دوره زمانی لازم است تا بدن در مقابل آن‌ها ایمنی نشان دهد و آنتی بادی تولید کند، گفت: واکسن‌ها ۷۰ تا ۹۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کنند، اما این به معنی مبتلا نشدن نیست….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در بسیاری از واکسن‌ها، یک دوره زمانی لازم است تا بدن در مقابل آن‌ها ایمنی نشان دهد و آنتی بادی تولید کند، گفت: واکسن‌ها ۷۰ تا ۹۰ درصد ایمنی ایجاد می‌کنند، اما این به معنی مبتلا نشدن نیست.