رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: از هفته جاری افرادی بالای ۶۰ سال سن برای دریافت دُز سوم واکسن یا دُز یادآور از سوی مرکز بهداشت استان فراخوان می‌شوند….

رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: از هفته جاری افرادی بالای ۶۰ سال سن برای دریافت دُز سوم واکسن یا دُز یادآور از سوی مرکز بهداشت استان فراخوان می‌شوند.