رکنا: در این مطلب به بررسی آخرین وضعیت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا در ایران تا روز بیست و چهارم دی ماه 1400 پرداخته ایم که براساس آن، تا کنون حداقل دو دُز واکسن کرونا به 78.1 درصد ایرانیان بالای 12 سال تزریق شده است. …

رکنا: در این مطلب به بررسی آخرین وضعیت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا در ایران تا روز بیست و چهارم دی ماه 1400 پرداخته ایم که براساس آن، تا کنون حداقل دو دُز واکسن کرونا به 78.1 درصد ایرانیان بالای 12 سال تزریق شده است.