ترکی توپ دربی ۸۱ را به یادگار برد
ترکی توپ دربی ۸۱ را به یادگار برد

گروه ورزش شهریاریها : محسن ترکی که قضاوت دربی ۸۱ استقلال و پرسپولیس را برعهده داشت، توپ این بازی را با خود به یاگار برد. این بازی یک بر یک شد. این ششمین قضاوت ترکی در دربی‌ سرخابی‌ها بود.  

۱۳۹۲۰۶۲۳۰۰۰۰۷۰_PhotoAگروه ورزش شهریاریها : محسن ترکی که قضاوت دربی ۸۱ استقلال و پرسپولیس را برعهده داشت، توپ این بازی را با خود به یاگار برد. این بازی یک بر یک شد.

این ششمین قضاوت ترکی در دربی‌ سرخابی‌ها بود.