در سال ۲۰۰۷ بود که خبری در فضای سیاسی و روابط بین‌الملل ایرانی‌ها را دچار شوکه کرد. ترکیه توانست مولانا شاعر برجسته و فارسی زبان ایرانی را به نام خود ثبت جهانی کند. این در حالی است که مولانا حتی یک خط شعر ترکی ندارد و تمام دیوان اشعار وی از فیه‌مافیه …

در سال ۲۰۰۷ بود که خبری در فضای سیاسی و روابط بین‌الملل ایرانی‌ها را دچار شوکه کرد. ترکیه توانست مولانا شاعر برجسته و فارسی زبان ایرانی را به نام خود ثبت جهانی کند. این در حالی است که مولانا حتی یک خط شعر ترکی ندارد و تمام دیوان اشعار وی از فیه‌مافیه تا مثنوی معنوی و دیوان بزرگ غزلیات شمس همگی به زبان فارسی سروده‌ شده‌است.