ترکیه فردا را عید فطر اعلام کرد
ترکیه فردا را عید فطر اعلام کرد

شهریاریها: مردم مسلمان ترکیه فردا 17 مرداد پس از 30 روز روزه گرفتن عید فطر را جشن می‌گیرند. این در حالی است که در مصر نیز فردا عید فطر اعلام شده است. هنوز کشورهای دیگر اسلامی فردا را به عنوان عید فطر اعلام نکرده‌اند و در ایران انتظار می‌رود 18 مرداد عید فطر اعلام شود.

13920321000329_PhotoAشهریاریها: مردم مسلمان ترکیه فردا 17 مرداد پس از 30 روز روزه گرفتن عید فطر را جشن می‌گیرند.

این در حالی است که در مصر نیز فردا عید فطر اعلام شده است.

هنوز کشورهای دیگر اسلامی فردا را به عنوان عید فطر اعلام نکرده‌اند و در ایران انتظار می‌رود 18 مرداد عید فطر اعلام شود.