رئیس‌جمهور ترکیه امروز در سخنانی گفت: آنکارا به اعضای ناتو اطلاع داده است که پاسخ ترکیه به عضویت سوئد و فنلاند در این سازمان منفی است.

رئیس‌جمهور ترکیه امروز در سخنانی گفت: آنکارا به اعضای ناتو اطلاع داده است که پاسخ ترکیه به عضویت سوئد و فنلاند در این سازمان منفی است.