ترکیب دو تیم استقلال و الاهلی عربستان برای دیدار با همدیگر اعلام شد.

ترکیب دو تیم استقلال و الاهلی عربستان برای دیدار با همدیگر اعلام شد.