​اقتصادنیوز: ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال برای دیدار امروز مقابل تیم فولاد خوزستان مشخص شدند.

​اقتصادنیوز: ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال برای دیدار امروز مقابل تیم فولاد خوزستان مشخص شدند.