استقلال در دیدار دوستانه مقابل نفت مسجد سلیمان با نفرات اصلی خود به میدان رفت.

استقلال در دیدار دوستانه مقابل نفت مسجد سلیمان با نفرات اصلی خود به میدان رفت.