بازیکنان اصلی تیم فوتبال استقلال برای دیدار با صنعت نفت آبادان مشخص شدند.

بازیکنان اصلی تیم فوتبال استقلال برای دیدار با صنعت نفت آبادان مشخص شدند.