بازیکنان تیم والیبال پیکان چند روزی است که تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی آغاز کرده‌اند.

بازیکنان تیم والیبال پیکان چند روزی است که تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی آغاز کرده‌اند.