اعظم کریمی از همکاری معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای توسعه فرهنگ ازدواج در ایران خبر داد.

اعظم کریمی از همکاری معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای توسعه فرهنگ ازدواج در ایران خبر داد.