کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: با وجود نص صریح کنوانسیون‌­های حقوقی در ارتباط با خبرنگاران، رژیم صهیونیستی ترور هدفمند خبرنگاران را در دستور کار قرار داده است….

کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: با وجود نص صریح کنوانسیون‌­های حقوقی در ارتباط با خبرنگاران، رژیم صهیونیستی ترور هدفمند خبرنگاران را در دستور کار قرار داده است.