تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با بشار اسد، شهادت سردار سلیمانی را زمینه ایجاد تحولات مهم در ایران و منطقه دانست و گفت: این اقدام تروریستی ، چهره واقعی آمریکا را آشکارتر کرد….

تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی در دیدار با بشار اسد، شهادت سردار سلیمانی را زمینه ایجاد تحولات مهم در ایران و منطقه دانست و گفت: این اقدام تروریستی ، چهره واقعی آمریکا را آشکارتر کرد.