اقتصادنیوز: بازار سایپایی‌ها امروز 24 اردیبهشت 1402 سمت و سویی کاهشی داشت و افت قیمت در این بازار به یک تا هفت میلیون تومان رسید.

اقتصادنیوز: بازار سایپایی‌ها امروز 24 اردیبهشت 1402 سمت و سویی کاهشی داشت و افت قیمت در این بازار به یک تا هفت میلیون تومان رسید.