ترشی بامیه یکی از انواع ترشی‌های خوشمزه و بسیار پر طرفدار ایرانی است که به راحتی تهیه می‌شود.

ترشی بامیه یکی از انواع ترشی‌های خوشمزه و بسیار پر طرفدار ایرانی است که به راحتی تهیه می‌شود.