هافبک پیشین تیم‌های تاتنهام و اینتر به یک دلیل خاص هنوز نسبت به پیوستن به شیاطین سرخ تردید دارد.

هافبک پیشین تیم‌های تاتنهام و اینتر به یک دلیل خاص هنوز نسبت به پیوستن به شیاطین سرخ تردید دارد.