جانشین ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین گفت: افراد مبتلا به کرونا باید ۱۴ روز قرنطینه شوند، در این ۱۴ روز حق تردد در سطح شهر، مکان‌های عمومی، ادارات و شبکه حمل‌ونقل را ندارند و این تردد جرم است، یکی از راه‌ها در این زمینه این است که از طریق شرکت مخا…

جانشین ستاد مقابله با کرونا در استان قزوین گفت: افراد مبتلا به کرونا باید ۱۴ روز قرنطینه شوند، در این ۱۴ روز حق تردد در سطح شهر، مکان‌های عمومی، ادارات و شبکه حمل‌ونقل را ندارند و این تردد جرم است، یکی از راه‌ها در این زمینه این است که از طریق شرکت مخابرات سیم کارت افراد مبتلا به کرونا ردیابی و کنترل شوند.