رکنا: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به علت وزش باد و شرایط نامساعد جوی و دریایی، رفت و آمد از همه بنادر هرمزگان متوقف شده است.

رکنا: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: به علت وزش باد و شرایط نامساعد جوی و دریایی، رفت و آمد از همه بنادر هرمزگان متوقف شده است.