مدیر کل حج و زیارت خوزستان: تردد انفرادی از پایانه‌های مرزی استان تا اربعین حسینی محدودیتی ندارد.

مدیر کل حج و زیارت خوزستان: تردد انفرادی از پایانه‌های مرزی استان تا اربعین حسینی محدودیتی ندارد.