رئیس جمهور سابق آمریکا، جو بایدن را ساده ترین حریف خود در بوکس دانست.

رئیس جمهور سابق آمریکا، جو بایدن را ساده ترین حریف خود در بوکس دانست.