دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تهدید کرد به خاطر «دروغگو» خوانده شدن از سوی این شبکه خبری قصد دارد از آن شکایت کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا تهدید کرد به خاطر «دروغگو» خوانده شدن از سوی این شبکه خبری قصد دارد از آن شکایت کند.