رئیس جمهور آمریکا اعلام داشت که آماده است تا بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس را عفو کند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام داشت که آماده است تا بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس را عفو کند.