مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس – کرج حدفاصل مرزن آباد تا مجلار سنگین و این محور دارای بارش پراکنده برف و باران است….

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس – کرج حدفاصل مرزن آباد تا مجلار سنگین و این محور دارای بارش پراکنده برف و باران است.