رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح روز دوشنبه را تشریح و سه بزرگراه شهید نواب صفوی، شهید همت و امام علی(ع) را دارای بیشترین حجم ترافیک صبحگاهی اعلام کرد….

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح روز دوشنبه را تشریح و سه بزرگراه شهید نواب صفوی، شهید همت و امام علی(ع) را دارای بیشترین حجم ترافیک صبحگاهی اعلام کرد.