مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال ترافیک سنگین است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که در محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال ترافیک سنگین است.