​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده بیلقان ترافیک سنگین حاکم است.

​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال محدوده بیلقان ترافیک سنگین حاکم است.