رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس و آزادراه های تهران – کرج – قزوین در محدوده این استان طی شامگاه یکشنبه خبرداد و از مسافران خواست با احتیاط رانندگی کنند.

رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در جاده کرج – چالوس و آزادراه های تهران – کرج – قزوین در محدوده این استان طی شامگاه یکشنبه خبرداد و از مسافران خواست با احتیاط رانندگی کنند.