رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده‌ای پلیس راه استان زنجان گفت: هم اکنون ترافیک در آزادراه‌های زنجان – قزوین و زنجان – تبریز نیمه سنگین است….

رئیس اداره کنترل و نظارت بر عملیات جاده‌ای پلیس راه استان زنجان گفت: هم اکنون ترافیک در آزادراه‌های زنجان - قزوین و زنجان - تبریز نیمه سنگین است.