عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: وزارت صمت باید به این سوالات بطور جدی پاسخ دهد و مشکلاتی را که موجب افزایش قیمت لوازم خانگی شده است، به سرعت رفع کند….

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: وزارت صمت باید به این سوالات بطور جدی پاسخ دهد و مشکلاتی را که موجب افزایش قیمت لوازم خانگی شده است، به سرعت رفع کند.