نماینده مردم شاهین‌شهر با تذکر به رئیس‌جمهور، خواستار پرداخت مطالبات مرغداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر با تذکر به رئیس‌جمهور، خواستار پرداخت مطالبات مرغداران توسط شرکت پشتیبانی امور دام شد.