سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه: با سرد شدن تدریجی لایه‌های زیرین جو، بارش افزون بر ارتفاعات و گردنه‌ها، احتمالاً در مناطق سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد….

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه: با سرد شدن تدریجی لایه‌های زیرین جو، بارش افزون بر ارتفاعات و گردنه‌ها، احتمالاً در مناطق سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.